És el bacteri responsable de la majoria de malalties transmeses pels aliments a Catalunya i a la UE.

  • Què és Campylobacter?
  • Quina malaltia produeix a l’home?
  • Com ens podem infectar amb Campylobacter?
  • Com es contaminen els aliments amb Campylobacter?
  • Què podem fer a casa contra Campylobacter?

Consells sobre Campylobacter

Informació relacionada