• Imprimeix

Exposició a dioxines, furans i bifenils policlorats pel consum de peix i marisc a Catalunya

S’ha reprès l’estudi de seguiment amb la determinació analítica de les concentracions de dibenzodioxines policlorades (PCDD) i dibenzofurans
policlorats (PCDF) i bifenils policlorats (PCB) en espècies de peix i marisc àmpliament consumides per la població de Catalunya, atès que són el grup d’aliments que més n’aporten a la ingesta total. Les dades s’han utilitzat per avaluar-ne novament la ingesta i establir possibles tendències temporals en els riscos per a la salut d’aquesta ingesta.

S’han utilitzat mostres de peix agafades en 2012. Atès les característiques químiques d’aquests compostos, les espècies més contaminades són les de peix blau.

Les dioxines i els furans no causen problemes de salut immediats, però l’exposició prolongada permet que se n’acumulin a l’organisme i s’assoleixin concentracions altes que poden provocar efectes tòxics en la reproducció, el desenvolupament i el sistema immunitari.

S’ha demostrat que les mescles de PCB (similars a les dioxines i no similars a les dioxines) produeixen efectes endocrins, immunitaris i cancerígens en animals adults i, a dosis més baixes, efectes en el desenvolupament cerebral del fetus.

Autor/sGeneralitat de Catalunya. Departament de Salut.
Pàgines39
Any2016