Aquest document pretén exposar, de forma ordenada i entenedora, les diferents activitats d’autocontrol que realitzen els operadors econòmics en el sector de la llet i els seus derivats, en cada una de les fases de la cadena alimentària. Així mateix, s’hi descriuen les activitats anomenades de control oficial que realitza l’Administració. El conjunt de totes aquestes activitats ens dóna la imatge de com es garanteixen els atributs i la seguretat de la llet a Catalunya per tal d’oferir al consumidor una llet de la màxima qualitat.