Una de les principals festivitats del calendari islàmic és la Festa del Sacrifici, una diada en la qual els musulmans es reuneixen per rememorar, segons la seva creença, el sacri - fici que Abraham va oferir a Déu i, alhora, per compartir el millor d’ells mateixos amb la família, els amics, els veïns i amb aquells que es troben en situació de necessitat. Milers de musulmans la celebren cada any al nostre país. Aquest document pretén ser una eina que doni a conèixer a les admi - nistracions catalanes en què consisteix la Festa del Sacrifici islàmica i, alhora, assenyali el marc legal en què s’han de dur a terme els sacrificis rituals d’animals en aquesta jornada.

Pàgines12
Any2013