Les aigües minerals naturals són un producte singular: la seva indústria només les pot posar a disposició dels consumidors mitjançant els envasos que conserven intacta la puresa en origen i les mateixes propietats que tenen a la natura.

Per aquest motiu, és fonamental el treball que el sector desenvolupa en la preservació i protecció de l’entorn natural en el que es troben els seus brolladors, el control rigurós del procés d’envasar, la gestió mediambiental dels seus envasos, l’aplicació de la legislació i la correcta informació al consumidor dels beneficis dels nostres productes.