Aquest document vol donar resposta a les necessitats i els dubtes dels diferents sectors pel que fa a traçabilitat i pretén reflexionar i interpretar els aspectes del Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Agència Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentària relacionats amb la traçabilitat. Alhora, vol establir unes recomanacions generals per a aquells que l'han d'implantar, controlar o supervisar, sens perjudici d'aclariments i/o recomanacions puntuals que determinats sectors puguin fer i que s'aniran desenvolupant.

Autor/sDepartament de Salut
EditorAgència Catalana de Seguretat Alimentària
ISBN/ISSN84-393-6860-7
Pàgines70
Any2005