El sacrifici dels animals a Catalunya i el comerç de la carn té diverses normes i es fa sota els controls de l’Administració, al marge de si aquest sacrifici està lligat o no a un ritual religiós. Aquestes normes s’apliquen de la mateixa manera a les granges, als escorxadors i a les carnisseries amb la finalitat que la carn que es consumeix sigui segura i no provoqui malalties a les persones.

Pàgines6