• Imprimeix

Guia de pràctiques correctes d'higiene en la producció i comercialització d'ous ecològics

La Guia de pràctiques correctes d’higiene en la producció i comercialització d’ous ecològics reuneix en un sol document els nombrosos requisits que les normes d’higiene alimentària i de producció ecològica imposen als productors i comercialitzadors d’ous ecològics, amb la finalitat d’esclarir el marc legal per ajudar , d’una banda, aquest petit sector a complir la legislació i, d’altra banda, fomentar la creació de noves explotacions.

Aquesta guia ha estat revisada pel Grup d’autocontrol de l’ACSA, el qual està compost per membres del Departament de Salut, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana del Consum, Agència de Salut Pública de Barcelona, Associació de Municipis de Catalunya i Federació de Municipis de Catalunya, amb la col·laboració del Consell de Consumidors de Catalunya.