• Imprimeix

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions de bestiar porcí

La GPCH per a les explotacions de bestiar porcí és una eina d'autocontrol per als ramaders que facilita el compliment dels requisits relacionats amb la seguretat alimentària establerts en les diferents normatives europees, estatals i autonòmiques.

Aquesta Guia, publicada per iniciativa del sector productor porcí català sota l’impuls i la coordinació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, pretén exposar quines són les pràctiques correctes d’higiene per a millorar les explotacions de porcí i oferir un producte de la major qualitat. En la seva redacció, han participat veterinaris, altres tècnics i ramaders d’arreu de Catalunya. Han aportat la seva experiència i han posat en comú la manera eficient i funcional de fer les actuacions preventives, i registrar aquests autocontrols de la forma més senzilla possible. Aquest esforç de simplificació i d’enfocament pràctic s’ha realitzat donant alhora compliment a tot allò que exigeix la normativa vigent.  

Amb  el reconeixement oficial, aquesta Guia esdevé el document de referència per a tot el sector porcí de Catalunya, tant per a ramaders com per a qui ha de fer-ne el control oficial.

EditorAgència Catalana de Seguretat Alimentària
Pàgines96
Any2009