• Imprimeix

Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris

La “Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris” neix arran de la publicació del DECRET 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.La guia té l’objectiu d’atendre la demanda creixent dels productors agraris que es dediquen a la venda de proximitat de tenir una eina d’aplicació de la normativa higienicosanitària.

La redacció d’aquesta Guia ha seguit un procediment atípic, l’ha elaborada un grup de treball format per representants dels diferents departaments de la Generalitat amb competències en matèria de seguretat alimentària i per experts i representants de diverses associacions i institucions que treballen en temes vinculats amb aquesta activitat, com ara Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, TuralCat i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

EditorAgència Catalana de Seguretat Alimentària
Pàgines68
Any2014