• Imprimeix

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a escorxadors d'aviram a Catalunya

Les empreses alimentàries han de crear, aplicar i mantenir un sistema d’autocontrol permanent segons els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC). En el cas de petites empreses, la normativa permet utilitzar guies de bones pràctiques, que són una eina fàcil i eficaç per desenvolupar cada sistema d’APPCC particular.

El document resultant d’aquest projecte és una guia que recull totes les realitats dels escorxadors d’aviram de Catalunya. Cada escorxador, durant el procés d’implantació de la guia, haurà de valorar quins punts o requisits li són d’aplicació i aplicar les mesures per complir-los. Cal recordar que aquest document és de caràcter voluntari, a diferència de la normativa vigent, que és de compliment obligat.

EditorAgència Catalana de Seguretat Alimentària
Pàgines94
Any2014