• Imprimeix

Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2015

La memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya 2015 recull les dades disponibles, les conclusions i les recomanacions de cada un dels àmbits de referència,  de l’any 2015. Mitjançant aquest document d’anàlisi, es porta a terme una síntesi de la informació més rellevant disponible en seguretat alimentària a Catalunya i una anàlisi de la situació per conèixer i donar compte de la situació i de l’evolució en el temps.

La situació de la seguretat alimentària a Catalunya de l’any 2015 és estable respecte als anys anteriors i presenta uns paràmetres comparables als de la mitjana europea.

Pàgines189
Any2017
Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2015