• Imprimeix

La seguretat alimentària a Catalunya

En aquest document es recullen els principals elements que componen les intervencions públiques en seguretat alimentària a Catalunya.

La seguretat alimentària s’ha d’entendre i gestionar des d’una perspectiva global i transversal. Calen eines que permetin treballar dins d’una orientació estratègica que afavoreixi l’anàlisi de problemes, la presa de decisions, la implementació d’accions i l’avaluació de resultats des d’un enfocament general i conjunt.

La recopilació i l’anàlisi de la informació, l’assessorament científic i la difusió de la informació són elements essencials de la política de seguretat alimentària.

L’elaboració de documents divulgatius i memòries és un instrument útil per treballar en aquests àmbits i especialment en el de la informació i el rendiment de comptes a la ciutadania en aplicació del principi de transparència. Així mateix, han de servir com a eina per a l’anàlisi de la situació i l’impuls de la millora continuada.

Amb tots aquests propòsits es presenta aquesta publicació. El document s’estructura en diferents apartats, que van des de l’avaluació de riscos fins a la comunicació passant per la gestió, sense deixar de banda els aspectes relacionats amb la qualitat i la coordinació de les intervencions.

Les administracions públiques responsables de la seguretat alimentària a Catalunya es troben actualment immerses en un procés que ha de culminar en un veritable sistema integral d’intervenció. Cal fer avaluació, gestió i comunicació de riscos, i cal fer-ho d’una manera integrada i coordinada en tota la cadena alimentària. Tot i que encara hi ha marge per a la millora, el contingut d’aquest document mostra que partim d’una situació favorable amb un gran nombre de programes d’intervenció que afecten tota la cadena i donen cobertura a tot el territori mitjançant una coordinació estatal i comunitària.

 

Autor/sDepartament de Salut
EditorAgència Catalana de Seguretat Alimentària
ISBN/ISSN978-84-393-7499-2
Pàgines196
Any2007
La seguretat alimentària a Catalunya