• Imprimeix

Agost - Meló

El lloc de procedència del meló és molt discutit. Alguns especialistes el situen a Àsia i altres a Àfrica. A les tombes dels faraons egipcis (2.400 anys a. C.) s’hi han trobat pintures de melons. Sigui com sigui, el cert és que el meló és un dels primers fruits que va cultivar l’home, i actualment es cultiva per gairebé totes les zones càlides del planeta.

A Catalunya, les dues principals zones productores són la plana de Lleida i les Terres de l’Ebre, on eltipus de meló més conreat és el conegut com a pell de gripau. És molt dolç i de textura forta, i es conserva molt bé.

Autor/sDepartament de Salut
Pàgines2
Agost - Meló

Informació relacionada