El Sistema coordinat de vigilància de la contaminació química de les aigües de l’Ebre i dels aliments de la seva àrea d’influència es va establir el juny de 2005, arran dels resultats de l’estudi Presència de contaminants en els sediments dels sistemes aquàtics de Catalunya, que el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat Autònoma de Barcelona van elaborar el desembre de 2003.