En aquest document s’hi tracten les principals substàncies químiques ambientals que poden contaminar els aliments i que poden constituir un risc per a la salut, motiu pel qual la Unió Europea ha considerat que s’han de reglamentar. A més de contaminants ambientals, els aliments poden contenir substàncies químiques utilitzades com a plaguicides o medicaments veterinaris. No obstant això, considerant que són objecte d’examen en altres documents de vigilància i control, no s’inclouen en aquest informe.

 

Informe 2006-2008: 76 pàgines

Informe 2004-2005: 60 pàgines