Els organismes genèticament modificats (OGM) són aquells el material genètic dels quals s’ha modificat usant tècniques modernes d’enginyeria genètica, per conferir-los una propietat determinada.

Quan la modificació consisteix en la introducció d’un gen procedent d’una altra espècie s’anomenen organismes transgènics.