• Fase primària
  • Fase de transformació i distribució  
  • Fase de distribució  
  • Fase minorista
  • Fase de consum

Any2017
La cadena alimentària

Informació relacionada