Infografia cronològica sobre les principals crisis alimentàries entre 1978 i 2013.

S’entén com a crisi alimentària una situació extraordinària de pèrdua de confiança de la ciutadania o d’alarma social en l’àmbit de la seguretat alimentària que pot estar associada, o no, a l’existència d’un risc real per a la salut de les persones.

Pàgines1
Any2017
Crisis alimentàries 1978-2013