Les zoonosis són malalties que es transmeten dels animals a les persones. A la UE es publica anualment un informe que recull les dades facilitades pels estats membres i Noruega per tal de conèixer l’origen i les tendències de les zoonosis a Europa.

Pàgines1
Zoonosis

Informació relacionada