Acsabrief
Resistència als Antimicrobians.
Novembre-Desembre 2017
Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
Gener 2018 #6

Resistència als Antimicrobians

Els antimicrobians són medicaments essencials per a la salut humana i animal. S’utilitzen àmpliament en la medicina humana i veterinària per al tractament d’una gran varietat de malalties infeccioses, per la capacitat que tenen de matar els microorganismes o d’aturar-ne el creixement i la multiplicació.

Llegiu-ne més

Estratègia internacional, l’OMS

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ofereix als països assistència tècnica a fi que puguin elaborar els seus plans nacionals d’acció i reforcin els seus sistemes de salut i de vigilància en el marc de la lluita contra les resistències als antimicrobians.

Llegiu-ne més
Estratègia europea

El 2001 la Comissió Europea va posar en marxa una estratègia per combatre l’amenaça de la resistència als antimicrobians per a la salut humana, animal i vegetal. Així, es van portar a terme accions com la prohibició d’ús d’antibiòtics com a promotors del creixement en animals de producció i es va establir un sistema de recollida de dades sobre les zoonosis per a la seva investigació i avaluació.

Llegiu-ne més
Col·laboració europea amb estratègies internacionals
Llegiu-ne més
Situació actual a Europa

A la jornada de Salut Pública del passat 13 de novembre de 2017 “Les resistències als antibiòtics, un repte global, una salut”, el Grup de Vigilància sobre Resistència als Antimicrobians del Centre Europeu de Control de Malalties, l’ECDC, va exposar, pel que fa a la vessant de la salut humana, la variabilitat geogràfica detectada a Europa, de manera que els països del sud d’Europa presenten més resistències als antimicrobians que els països del nord.

Llegiu-ne més
Imprimeix
ACSA Respon | Alta | Baixa | Butlletins anteriors

ISSN: 2013-3308 | Dipòsit legal: B.24469-2012

Gencat.cat