Acsabrief
Acrilamida.
Juliol-Agost 2017
Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
Agost 2017 #4
L'Acrilamida

L’acrilamida és una substància química utilitzada per a diverses aplicacions industrials, entre d’altres, l’elaboració de materials plàstics en contacte amb els aliments. La poliacrilamida s’utilitza per tractar aigües potables i aigües residuals, i també per fer adhesius, paper i cosmètics.

Llegiu-ne més

Contingut d’Acrilamida als aliments

La Comissió Europea va adoptar diferents recomanacions en què instava els estats membres de la Unió Europea a dur a terme un seguiment de les concentracions d’acrilamida en productes alimentaris 

Llegiu-ne més
shadow bottom
Situació a Catalunya

A l’abril de 2017 l’ACSA ha publicat els resultats d’un estudi de dieta total, iniciat l’any 2015, sobre l’exposició alimentària a l’acrilamida de la població catalana.

Llegiu-ne més
Mesures per la reducció del contingut d’Acrilamida als aliments

Davant de l’evidència que la presència d’acrilamida en els aliments era un perill potencial per a la salut i estava associada a la composició dels aliments i al procés d’elaboració, s’han anat desenvolupant tota una sèrie de recursos per tal que els diferents agents de la cadena productiva i els consumidors adoptessin conductes que permetessin disminuir-hi l’exposició.

Llegiu-ne més
Recomanacions als consumidors

Els tractaments tèrmics en l’àmbit domèstic també influeixen en el contingut d’acrilamida dels aliments, i per això diversos organismes nacionals de seguretat alimentària han publicat recomanacions que ajuden a reduir l’acrilamida en els aliments en l’àmbit domèstic.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Imprimeix
ACSA Respon | Alta | Baixa | Butlletins anteriors

ISSN: 2013-3308 | Dipòsit legal: B.24469-2012

Gencat.cat