Acsabrief
L'alumini.
Setembre-Octubre 2017
Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
Octubre 2017 #5
L'alumini

L’alumini és un metall abundant que es troba de manera natural a les aigües i terres continentals. La principal via d’exposició a l’alumini és l’alimentària. L’aigua representa una altra font, tot i que és minoritària.

Llegiu-ne més

Quins són els efectes dels ions d’alumini sobre la salut?

L’alumini s’absorbeix molt poc (0,01- 0,3%), però pot augmentar en presència d’algunes substàncies que es troben en els aliments, com ara els àcids orgànics (citrats, lactats), o pot disminuir en presència de fosfats.

Llegiu-ne més
Nivells de seguretat i avaluacions del risc

El Comitè Mixt FAO/OMS d’Experts sobre Additius Alimentaris (JECFA) va avaluar l’alumini el 1988 i 2006. En l’avaluació del 2006 el JEFCA va reduir la ingesta setmanal tolerable provisional (ISTP) de 7 mg/kg de pes corporal a 1 mg/kg de pes corporal.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Dades d’exposició dietètica

D’acord amb l’informe de l’EFSA del 2008, l’exposició dietètica de la població europea a l’alumini contingut en el conjunt dels aliments s’estima que se situa entre 0,2 i 1,5 mg/kg de pes corporal per setmana per a un europeu adult, i pot arribar a 2,3 mg/kg de pes corporal setmanal en consumidors altament exposats. 

Llegiu-ne més
La situació a Catalunya

Durant el 2017 l’ACSA ha publicat els resultats d’un estudi de dieta total, iniciat l’any 2015, sobre l’exposició alimentària de la població catalana a diferents elements traça, entre els quals l’alumini.

Llegiu-ne més
L’alumini en els additius alimentaris

Com a conseqüència de l’avaluació de l’EFSA sobre l’exposició dietètica a l’alumini (2008), l’any 2012 la Comissió Europea va publicar el Reglament 380/2012 sobre les condicions de l’ús i dels nivells d’ús dels additius alimentaris que contenen alumini.

Llegiu-ne més
L’ús de l’alumini com a material en contacte amb els aliments

L’alumini s’utilitza àmpliament com a material en contacte amb els aliments en maquinària, envasos i estris de cuina.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Imprimeix
ACSA Respon | Alta | Baixa | Butlletins anteriors

ISSN: 2013-3308 | Dipòsit legal: B.24469-2012

Gencat.cat