Acsabrief
Arsènic. Dades recents sobre exposició i risc
Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Febrer 2017 #1

L'arsènic

L’arsènic és un element químic present de forma natural en el sòl, en l’aigua i en les plantes. A l’Àsia, els rius que neixen a la regió de l’Himàlaia són rics en arsènic inorgànic.

Llegiu-ne més
Metabolisme i toxicitat

En les persones, les formes inorgàniques solubles s’absorbeixen ràpidament després de la ingestió. Les formes orgàniques s’absorbeixen en un 70%.

Llegiu-ne més
L’arsènic a l’aigua de consum

L’Organització Mundial de la Salut va establir la concentració màxima d’arsènic en l’aigua de consum humà en 10 µg/L (OMS, 1993), que era el límit de detecció de la tècnica disponible aleshores.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L’arsènic als aliments

A sol·licitud de la Comissió Europea, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària va elaborar un dictamen sobre la presència d’arsènic en els aliments (EFSA, 2009).

Llegiu-ne més
shadow bottom
Valors de seguretat, exposició i avaluació del risc de l’arsènic a la dieta

El 1989 el Comitè Mixt FAO/OMS d’Experts en Additius Alimentaris (JEFCA) va establir un valor de seguretat, a partir del concepte d’ingesta tolerable setmanal, equivalent a 2,1 µg/kg p.c./dia.

Llegiu-ne més
La situació a Catalunya

Les dades d’exposició a Catalunya, obtingudes de l’estudi Contaminants químics. Estudi de dieta total a Catalunya 2012 indiquen que la ingesta mitjana d’arsènic inorgànic per a una persona adulta varia entre 0,036 i 0,063 µg/Kg p.c./dia.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Accions de la Comissió Europea: valors legals i plans de control

Des de l'any 2010 s'està treballant intensament en el si de la Comissió Europea i des del Codex Alimentarius per reduir el risc per a la salut humana derivat de l'exposició a l'arsènic a través de la dieta.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Imprimeix
ACSA Respon | Alta | Baixa | Butlletins anteriors
Gencat.cat