Acsabrief
Monocloropropandiols (MCPD) i èsters d’àcids grassos de MCPD i de glicidol
març-abril 2018
Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
Abril 2018 #8
Què són?

Els monocloropropandiols (MCPD), els seus èsters d’àcids grassos i els de glicidol (èsters glicidílics) són contaminants de procés derivats del glicerol. Es formen durant el processament dels aliments, per transformació del glicerol o de les substàncies que contenen glicerol a la seva estructura molecular i que formen part de la composició natural d’aquests aliments.

Llegiu-ne més

Procés de síntesi i presència en els aliments

El monocloropropandiols lliures (3-MCPD i 2-MCPD) tenen una presència molt marcada a les proteïnes vegetals hidrolitzades obtingudes per hidròlisi àcida; és el cas, per exemple, de la salsa de soja, tot i que també es poden trobar en altres aliments, com ara el pa, especialment a la crosta.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Efectes sobre la salut

Els èsters de MCPD i de glicidol es poden tractar de forma conjunta quan parlem d’evitar-ne la formació, atès que, genèricament, provenen del mateix tipus de molècules, estan presents en els mateixos aliments i la seva síntesi es produeix en condicions similars. 

Llegiu-ne més
Valors de seguretat

Els valors de seguretat del 3-MCPD han anat variant a mesura que se’n tenia més informació. El maig de 2001 el Comitè Científic per a l’Alimentació Humana en va establir una ingesta diària tolerable (TDI) de 2 µg/kg/dia. Aquest valor es va veure ratificat quan el Comitè Mixt FAO/OMS d’Experts en Additius Alimentaris (JEFCA) va establir per al 3-MCPD lliure una ingesta diària tolerable màxima provisional (PMTDI) també de 2 µg/kg/dia.

Llegiu-ne més
Avaluacions del risc i valors legals en aliments

En el marc de la Directiva 93/5/CEE, el 2004 finalitzà una recollida de dades a partir de les quals es va concloure que les principals fonts de 3-MCPD a través de la ingesta eren la salsa de soja i els productes elaborats amb soja, pel seu alt contingut; i, en alguns països, el pa i els fideus, pel seu alt consum. 

Llegiu-ne més
shadow bottom
Situació a Catalunya

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha dut a terme un estudi sobre l’exposició alimentària de la ciutadania catalana al 2-MCPD i al 3-MCPD, als seus èsters dels àcids grassos i als èsters glicidílics dels àcids grassos. 

Llegiu-ne més
Mitigació

La gestió dels contaminants en alimentació es basa en el principi ALARA (As Low As Reasonably Achievable); és a dir, cal minimitzar-ne la presència fins on sigui tècnicament raonable. 

Llegiu-ne més
Imprimeix
ACSA Respon | Alta | Baixa | Butlletins anteriors

ISSN: 2013-3308 | Dipòsit legal: B.24469-2012

Gencat.cat