Acsabrief
Els hidrocarburs d’olis minerals
Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Març 2017 #2
Els hidrocarburs d’olis minerals

Els hidrocarburs d’olis minerals, anomenats MOH, són compostos químics derivats principalment de la destil·lació del petroli cru, que també es poden produir sintèticament a partir de carbó, gas natural i biomassa.

Llegiu-ne més

Usos i aplicacions dels olis minerals

Els olis minerals tenen diverses aplicacions: en maquinària industrial (lubricants, olis de motor), en la indústria alimentària (com a additius alimentaris o d’ús en materials en contacte amb aliments), en la indústria cosmètica i en la indústria farmacèutica.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Presència en aliments

Els MOH poden estar presents en els aliments a través de diverses fonts, ja sigui per l’ús intencionat d’additius alimentaris o auxiliars tecnològics en l’elaboració dels aliments o per contaminació ambiental.

Llegiu-ne més
Olis minerals d’ús alimentari

Els olis minerals de grau o qualitat alimentària han estat avaluats al llarg del temps en diverses ocasions i per diversos organismes.

Llegiu-ne més
Avaluació del risc dels MOH presents en els aliments

Amb motiu de diverses alertes alimentàries relacionades amb la presència de MOH en els aliments, la Comissió Europea va demanar a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) que avalués el risc per a la salut dels olis minerals presents en els aliments.

Llegiu-ne més
Imprimeix
ACSA Respon | Alta | Baixa | Butlletins anteriors
Gencat.cat