Acsabrief
Listeria monocytogenes
maig-juny 2018
Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
Juny 2018 #9
Què és?

Listeria monocytogenes és un sapròfit ubic, que viu en ambients de terra vegetal i que s’ha aïllat en més de 42 espècies de mamífers domèstics i salvatges, en 22 espècies d’aus, així com en peixos, crustacis, insectes, aigües residuals i naturals, ensitjats...

Llegiu-ne més

Característiques

Listeria és un bacteri grampositiu, amb forma de bacil curt, amb flagels perítrics, no formador d’espores, catalasa positiu i anaerobi facultatiu. Ocasionalment, poden adoptar forma coccoide. És mòbil a temperatures entre 25 °C i 35 °C.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Listeriosi humana

És un patogen oportunista que gairebé sempre afecta la població de risc: la gent gran, les dones embarassades, els nadons i les persones amb una malaltia o circumstància subjacent greu.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Listeria als aliments

Els aliments més afectats en els brots i en els casos esporàdics de listeriosi són els aliments a punt per consumir, tant d’origen animal com vegetal, com ara els formatges de pasta tova, els patés, els productes pesquers fumats i els embotits cuits i crus curats.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Evolució de la listeriosi humana

La Comissió Europea té establert un programa de seguiment coordinat de prevalença de L. monocytogenes en peix fumat i marinat envasat i no congelat, formatges tous i semitous i productes carnis envasats tractats per la calor, que porten a terme els estats membres.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Recomanacions per als grups de risc

- Evitar el consum d’aliments de risc, o consumir-los amb un tractament tèrmic previ a més de 70 °C.
- Escalfar intensament les sobres abans de consumir-les (mínim a 70 °C).
- Mantenir la temperatura...

Llegiu-ne més
shadow bottom
Imprimeix
ACSA Respon | Alta | Baixa | Butlletins anteriors

ISSN: 2013-3308 | Dipòsit legal: B.24469-2012

Gencat.cat