Butlletí Mapa de Perills
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Novembre 2016 #24

Actualitat

Guia irlandesa sobre l’ús de termes alimentaris en el màrqueting

L’Autoritat Irlandesa de Seguretat Alimentària ha publicat una guia sobre l’ús de termes alimentaris en el màrqueting adreçada als fabricants d’aliments, detallistes i empreses de serveis relacionades amb l’alimentació.

Llegiu-ne més
Intoxicació botulínica a Alemanya

El 25 de novembre, a través del sistema RASFF, es va notificar la intoxicació botulínica a Alemanya d’una persona pel consum del peix Rutilus rutilus en format sec, salat i refrigerat.

Llegiu-ne més
Orientacions per a la preparació de sol.licituds de nous aliments i aliments tradicionals de fora de la UE

A l’EFSA Journal del mes de novembre trobem dos documents de consulta molt interessants.

 

Llegiu-ne més
Informe sumari sobre la situació de les EET a la Unió Europea

L’EFSA va publicar el primer informe de resum sobre el seguiment de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) l’any 2015 en bestiar boví, oví i cabrum en la Unió Europea.

Llegiu-ne més

Notificacions RASFF

Resum mes de novembre

A través del Sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos de la Comissió Europea, s’han notificat 70 alertes. Un total de 18 alertes afecten aliments dietètics i complements alimentaris, bàsicament perquè contenen productes no autoritzats.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Altres

Document a tenir present

Malgrat que el document “Almanac de seguretat alimentària de la UE” (EU Food Safety Almanac) no és una publicació nova val la pena tenir-la present, atès que recull com s’estructura el control oficial de la seguretat alimentària en els diferents països de la Unió Europea. Ha estat elaborada per l’Institut Federal d’Avaluació de Riscos (BFR) berlinès. La publicació en línia conté dades de la tardor de 2013.

Llegiu-ne més
Comunicat sobre mercats de nadal

L’Agència Federal per a la Seguretat de la Cadena Alimentària Belga, atesa la proliferació de punts de venda no sedentaris per aquestes dates, els recorda què poden fer i què no.

Llegiu-ne més
Utilització d'emoticones als informes

L’Administració Danesa de Veterinària i Aliments utilitza emoticones –cares més o menys somrients– per indicar els resultats i conclusions dels informes d'inspecció dels establiments de restauració i de venda al detall. Això a banda, en els informes es detallen totes les qüestions resultants de la inspecció. Els establiments que han obtingut cares somrients en les darreres quatre inspeccions i que no han tingut incidents els últims dotze mesos, poden utilitzar una emoticona somrient amb l’afegit “d’elit” en la publicitat, així com indicar-ho en l’entrada dels seus establiments.

Llegiu-ne més
Pla d’acció mundial per combatre la resistència als antimicrobians

L’Organització Mundial de la Salut va aprovar el maig del 2015 el “Pla d’acció mundial per combatre la resistència als antimicrobians” (Global action plan on antimicrobial resistance), que va publicar l’any 2016. S’hi plantegen cinc objectius estratègics, entre els quals s’estableix optimitzar l’ús de fàrmacs antimicrobians en salut humana i animal. S’hi exposa que és una qüestió que s’ha de tractar de manera multisectorial.

Llegiu-ne més
Imprimeix
Baixa | Contacte | Butlletins anteriors

ISSN: 2385-6114

Logo