Butlletí Mapa de Perills
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Febrer 2017 #26
La Influença aviària (IA) i la seguretat dels aliments derivats de l’aviram

El consum d'aus de corral o d'ous no transmet el virus d'influença aviària als humans.

Llegiu-ne més

Notícies

Reduir, reemplaçar i repensar l’ús d’antimicrobians en els animals per a producció d’aliments

La reducció de l’ús d’antimicrobians en els animals per a producció d’aliments, i la substitució quan sigui possible, i el fet de repensar en el sistema de producció de bestiar són essencials per al futur de la salut pública i animal.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Vigilància de la resistència als antimicrobians a Europa 2015

Aquest informe, de l’ECDC, presenta les dades de resistència antimicrobiana de set microorganismes d'importància per a la salut pública.

Llegiu-ne més
La caquèxia crònica: abordar els riscos per a la Unió Europea

La caquèxia crònica (CWD) és una Encefalopatía espongiforme transmissible (EET) que afecta a cérvols, ants, alces i rens.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Brots de malalties d’origen alimentari a Alemanya l’any 2015

L’any 2015 es van declarar a Alemanya un total de 384 brots de malalties d’origen alimentari.

Llegiu-ne més
Baròmetre de la seguretat de la cadena alimentària de Bèlgica

Aquest baròmetre, que va ser publicat per primera vegada el 2010, és el primer d'aquest tipus a Europa.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Alemanya planteja una lluita integrada contra el frau alimentari

Alemanya ha desenvolupat una estratègia nacional per combatre el frau alimentari.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Control del mercuri en aliments a Àustria

En més del 90% de les mostres terrestres (d’origen vegetal i animal)  no es detecten nivells de mercuri significatius.

Llegiu-ne més
Recol·lecció i venda de bolets a Michigan, Estats Units

L’estat de Michigan (EEUU) manté que qui vulgui buscar bolets i vendre’ls a un   tercer cal que acrediti la seva capacitat per identificar-los.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Com informa als operadors alimentaris l’Autoritat de Seguretat Alimentària Holandesa

“És vostè un empresari? Si us plau, aquí pot trobar...”. Així comença aquest apartat de la NVWA.

Llegiu-ne més
Adhesió voluntària de restaurants de Centre i Sud Amèrica al Codi Alimentari dels EEUU

Els restaurants que s’hi vulguin adherir són sotmesos a auditories d’acord amb les normes de la FDA.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Relacions entre el consum de determinats grups d’aliments i el risc de patir malalties cròniques

L’Agència de seguretat alimentària francesa (ANSES) ha publicat l’actualització sobre les relacions entre el consum de determinats grups d’aliments i el risc de malalties cròniques.

Llegiu-ne més
La dermatosi nodular contagiosa.

Malaltia vírica que afecta als remugants. Provoca greus pèrdues econòmiques  però no la poden patir els humans.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Epidemiologia i estratègies per controlar el Campylobacter als escorxadors d’aviram

Informe de la revista AviNews: Les estratègies de control de Campylobacter són necessàries en totes les fases de la cadena alimentària, és a dir, "de la granja a la taula”.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Notificacions al RASFF

Resum RASFF mes de gener

S’han notificat 68 alertes

Llegiu-ne més
shadow bottom
Imprimeix
Butlletins anteriors | Alta | Baixa | Contacte

ISSN: 2385-6114

Logo