Butlletí Mapa de Perills
Febrer i març
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Març 2017 #27
Resistència als antimicrobians dels éssers humans, els animals i els aliments

La resistència antimicrobiana es manté alta, segons un informe de la UE. Els resultats subratllen que la resistència a antibiòtics suposa una seriosa amenaça per a la salut pública i animal. Les infeccions causades per bacteris que són resistents als antibiòtics condueixen a unes 25.000 morts a la UE cada any.

Llegiu-ne més

Actualitat

Actualització de dades del brot de Salmonel·la a la UE

El brot europeu de Salmonella enteritidis sembla haver disminuït, cosa que es relaciona amb les mesures de control que es van dur a terme a les granges i en els punts de distribució.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La pesta porcina africana avança lentament als països bàltics i Polònia

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat un informe científic sobre l’anàlisi epidemiològica de la pesta porcina africana en els països bàltics i Polònia.

La malaltia s’està propagant a uns 2 km per mes a Letònia i Estònia, i 1 km per mes a Lituània i Polònia.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L’EFSA revisa les mesures de control de la llengua blava

L'erradicació de la llengua blava és molt difícil: es necessitarien almenys cinc anys consecutius de vacunació que cobreixi el 95% del bestiar boví i oví susceptible. Aquestes campanyes de vacunació massiva haurien d’anar acompanyades de sistemes de vigilància sensibles..

Llegiu-ne més
Consulta pública sobre l'avaluació del risc de les substàncies presents en els aliments per a lactants de menys de 16 setmanes d'edat.

L’EFSA posa en marxa una consulta pública sobre el nou projecte d'orientació sobre l'avaluació del risc de les substàncies presents en els aliments per a lactants de menys de 16 setmanes d'edat.

Llegiu-ne més
EFSA planteja una nova manera per avaluar els plaguicides

L’exposició a productes químics com pesticides pot causar problemes de salut en els humans?

Els estudis epidemiològics en persones indiquen una associació entre l'exposició a certs productes químics i les malalties humanes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Baròmetre dels consumidors al Regne Unit

L’Agència de Normes Alimentàries del Regne Unit (FSA) ha publicat, el 30 de març de 2017, els resultats de la darrera Enquesta sobre hàbits i actituds dels consumidors. Inclou dades procedents d'Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord.

Als consumidors se'ls van fer preguntes sobre temes generals, com ara: què compren, com cuinen, la seguretat alimentària a la llar, ...

Llegiu-ne més
Etiquetatge dels ous i de l’aviram a Irlanda

Els ous i l’aviram poden seguir comercialitzant-se com de “gamma lliure” per a la durada de la restricció si aquesta restricció no supera les dotze setmanes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Comprar alcohol a subministradors no autoritzats no és un perill

L’Autoritat Irlandesa de Seguretat Alimentària ha publicat un avís sobre el perill del consum d'alcohol adulterat. Aquest fet va precedit de l'hospitalització d'un pacient amb intoxicació per metanol.

Llegiu-ne més
Consulta pública sobre les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments

Tots els ciutadans sou benvinguts a participar en aquesta consulta.

Llegiu-ne més
Fitxes sobre els perills biològics que poden afectar els aliments, a França

Per ajudar els professionals a dominar la seguretat cadena alimentària i l'elaboració de guies de bones pràctiques d'higiene.

Llegiu-ne més
shadow bottom
França avalua els resultats del bisfenol A en productes d’origen animal no enllaunats

En un estudi de l’any 2013 l’Agència Nacional de Seguretat Sanitària de l’Alimentació, el Medi Ambient i el Treball de França (ANSES)  demostrava que la dieta era la via predominant de exposició al bisfenol A (BPA).

S’ha observat una disminució de la contaminació en les mostres recollides en el marc del Pla de mostreig de 2015.

Llegiu-ne més
França avalua els riscos i beneficis de l’aplicació de fitosanitaris amb neonicotinoides

L’Agència Nacional de Seguretat Sanitària de l’Alimentació, el Medi Ambient i el Treball de França (ANSES) ha realitzat una avaluació per sospesar els riscos i beneficis de l’aplicació de fitosanitaris amb neonicotinoides i sense i altres sistemes de control de plagues.

Llegiu-ne més
La FDA posa a disposició dels operadors alimentaris, un nou document adreçat al control de Listeria monocytogenes

L’Administració d’aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) ha elaborat la Guia sobre el control Control de Listeria monocytogenes en aliments llestos pel consum destinada a la Indústria alimentària.

Llegiu-ne més
El Canadà aprova la irradiació de la carn de boví com una altra eina per a la seguretat dels aliments

La irradiació d’aliments no està destinada a substituir les pràctiques correctes de seguretat alimentària, sinó que  té el propòsit de complementar aquestes pràctiques. Redueix els nivells de bacteris com ara E. coli, Salmonella i Campylobacter. Es fa mitjançant l’exposició dels aliments a energia ionitzant.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La dermatosi nodular contagiosa

Explicació de l’ Agència Austríaca per a la Salut i la Seguretat Alimentària (AGES).

La dermatosi nodular contagiosa (LSD) és una infecció de virus de la verola que es produeix en els remugants. En l'actualitat, l'epidèmia animal s’està estenent a Europa de l'Est, i prové de l'Orient Mitjà (Turquia).

Llegiu-ne més
shadow bottom
L’avaluació acumulativa dels productes fitosanitaris formarà part del procés d'autorització

El resultat de les avaluacions dels riscos acumulats duts a terme per l'Institut Federal d'Avaluació de Riscos d’Alemanya (BfR) serà part del procés d'autorització dels productes fitosanitaris. Això vol dir que es millora l'avaluació per a la salut humana del risc acumulatiu agut resultant de múltiples residus que poden afectar els consumidors i del risc acumulatiu a mitjà termini.

Llegiu-ne més

Alertes

Alertes RASFF

Els mesos de febrer i març s’han notificat respectivament 64 i 76 alertes a través del RASFF.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Imprimeix
Butlletins anteriors | Alta | Baixa | Contacte

ISSN: 2385-6114

Logo