• Imprimeix

Mapa de perills

El Mapa de perills alimentaris és una eina consultiva que  facilita informació actualitzada sobre els principals perills associats als aliments: descripció de les seves característiques, habitat, aliments en els que es pot trobar, la afectació que provoca en les persones, les dosis infectives en els cas del perills biològics, si estan establertes, i els grups de població més vulnerables. S’inclou també informació sobre la freqüència de la seva presència en aliments i exemples de casos, brots i/o alertes.

Els perills que es descriuen contemplen els bacteris, virus, paràsits, toxines marines, contaminants ambientals, micotoxines, contaminants de procés, i al·lèrgens entre d’altres.

Constitueix un instrument de suport per a la identificació dels perills més comuns i més seriosos associats als aliments, que pot contribuir a ajudar els operadors econòmics a implantar el seu sistema d'autocontrol.

El coneixement dels perills associats als aliments està en continua evolució, per la qual cosa el mapa es objecte de una actualització permanent.

Aquesta eina ha estat elaborada en col·laboració entre el Centre de Recerca en Governança del Risc (GRISC) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, àrea especialitzada de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Mensualment s’elabora el Butlletí del Mapa de Perills. Aquest butlletí recull informació sobre perills detectats en aliments.

Base de dades

Mapa de perills

Butlletí

Mapa de perills