• Imprimeix

Comissió de seguiment de la seguretat de l'aviram

Objectius

L’objectiu principal del grup seria el de promoure les bones pràctiques de producció de la carn d’aviram i de la producció d’ous, a banda que el grup pugui treballar en encàrrecs específics atesa la seva pròpia dinàmica de treball. En particular:

 • Debatre l’estat de situació del sector de l'aviram a Catalunya i proposar actuacions de millora
 • Promoure les bones pràctiques de producció en el sector de l'avicultura de posta i de carn i els seus productes derivats
 • Analitzar i fer el seguiment del compliment de la legislació en matèria d'higiene i les actuacions de control oficial que s’estan realitzant.
 • Plantejar i fer el seguiment de línies de treball i de col·laboració entre els diferents departaments per tal de millorar els programes de control oficial referents a aquest tema.
 • Plantejar i fer el seguiment de línies de treball i de col·laboració amb el sector per tal de millorar la informació, la formació i els autocontrols en matèria de seguretat de l'aviram.

Periodicitat reunions

trimestral

Calendari 2019

3 d’abril

16 d’octubre

Les reunions es realitzaran a les 12h. a la seu de l'ACSA.

Característiques

Tema específic
Durada estable

Organismes convocats

 • Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC)
 • Gremi de detallistes d'aviram, ous i caça de Barcelona i comarques
 • Associació de majoristes d'ous i ovoproductes de Catalunya
 • Unió de Pagesos (UP)
 • Associació Agrària de Joves Agricultors - Associació d'empresaris agraris de Lleida (ASAJA-AEALL)
 • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
 • Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
 • Associació  d'escorxadors  d'aviram  de Catalunya (ASSOCAT)
 • Associació de fabricants de pinsos (ASFAC)
 • Federació avícola catalana (FAC)
 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
 • Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)
 • Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
Data d'actualització:  02.01.2019