• Imprimeix

Comissió de seguiment de la seguretat dels vegetals

Objectius

 • Debatre l’estat de situació del sector de la producció de vegetals a Catalunya, pel que fa als possibles riscos microbiològics i químics que poden afectar als aliments vegetals i .i proposar actuacions de millora. Definir les línies estratègiques i prioritàries d’actuació
 • Plantejar i fer el seguiment de línies de treball i de col·laboració entre els diferents organismes de control oficial corresponent per tal de millorar els programes de control oficial
 • Plantejar i fer el seguiment de línies de treball i de col·laboració amb el sector per tal de millorar la informació, la formació i els autocontrols en matèria de seguretat a la producció vegetal
 • Analitzar el desenvolupament i els resultats dels programes de vigilància i control dels perills biològics i químics, en particular dels residus de plaguicides, al llarg de la cadena alimentària en els productes vegetals.
 • Avaluar els nivells dels principals residus de plaguicides detectats a tota la cadena alimentària i fer un seguiment de les possibles actuacions posterior en els casos de detecció de no compliments per tal de garantir la innocuïtat dels vegetals i aconseguir un elevat nivell de protecció de la salut de les persones.
 • Garantir la informació als consumidors de totes les actuacions de vigilància i control amb el màxim de transparència
 • Promoure i impulsar l’elaboració de Guies de Bones Pràctiques (GBP) per part dels diferents sectors específics, amb la finalitat d’obtenir el reconeixement oficial per part de les autoritats competents i analitzar els processos de la seva implantació

Perfil dels assistents

Representats de cada entitat i/o tècnic expert en aquest àmbit proposat pel sector

Característiques

 • Tema específic
 • Durada estable

Periodicitat de les reunions

2 reunions a l’any

Calendari 2019

24 de maig

25 d’octubre

Les reunions es realitzaran a les 11h. a la seu de l'ACSA.

Organismes convocats

 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
 • Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
 • Unió de Pagesos (UP)
 • Federació de cooperatives agràries de Catalunya (FCAC)
 • Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
 • Agrupacions de Defensa Vegetal
 • Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)
 • Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT)
 • Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
 • Associació Gremial d’empresaris majoristes de fruites i hortalisses de Barcelona - MERCABARNA
 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
Data d'actualització:  02.01.2019