• Imprimeix

Grup de treball d'autocontrols a la cadena alimentària

Objectius

Objectiu general: 

 • Impulsar l’autocontrol en les empreses agroalimentàries.

Objectius específics:

 • Ser l’àmbit de treball on es revisaran les Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene (GPCH) que aportin els diferents sectors, amb la finalitat d’obtenir el reconeixement oficial per part de les autoritats competents en l’àmbit de la seguretat alimentària.
 • Valorar els processos d’implantació de les GPCH que proposen els diferents sectors.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències entre diferents Administracions sobre la verificació de l’autocontrol.
 • Debatre i fer el seguiment de l’aplicació dels sistemes d’autocontrol a la indústria alimentària i de pinsos.
 • Dissenyar les estratègies de control oficial per tal de verificar la implantació dels sistemes d’autocontrol.

Periodicitat de les reunions

Mínim trimestral

Característiques

Tema específic
Durada estable

Organismes convocats

 • Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) - Protecció de la Salut
 • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia (DARP)
 • Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DARP)
 • Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DARP)
 • Direcció General de Qualitat Ambiental (DTES)
 • Direcció General de Comerç (DECO)
 • Agència Catalana del Consum (DEMO)
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques
 • Agència de Salut Pública de Barcelona 

Perfil dels assistents

Representants de les administracions locals amb responsabilitats en temes de control oficial.
De l’administració, responsables tècnics de les unitats de gestió de l’aplicació de la legislació alimentària i del control oficial.

Data d'actualització:  24.08.2016