• Imprimeix

Grup de treball amb consumidors i usuaris

Objectius

 • Posar en coneixement de les associacions de consumidors i usuaris, les tasques que es realitzen en el marc de l’ACSA.
 • Comentar i debatre les preocupacions dels consumidors en matèria de seguretat alimentària.
 • Proporcionar als consumidors informació en relació a la seguretat alimentària.

Periodicitat Reunions

Trimestral

Característiques

Tema general
Durada estable

Calendari 2019

26 d’abril

4 d'octubre

Les reunions es realitzaran a les 10h. a la seu de l'ACSA.

Organismes convocats

 • Agència Catalana del Consum
 • Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat
 • Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
 • Unió de Consumidors de Catalunya
 • Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Barcelona i Província
 • Promotora de l’Orientació de Consum de la Gent Gran (PROGRAN)
 • Associació de Consumidors de la Província de Barcelona
 • Segons els temes a tractar poden participar-hi persones adscrites a l'ASPCAT (Protecció de la Salut), Direcció General de Pesca i Afers Marítim (DARP), Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DARP) i Direcció General de Qualitat Ambiental (DTES).

Perfil dels assistents

Representats de cada entitat.

 • De l’Administració, els subdirectors generals i/o caps de servei amb responsabilitats en la gestió dels temes relacionats amb la informació als consumidors.
Data d'actualització:  02.01.2019