Una de les funcions de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és proporcionar assessorament científic independent i recomanacions respecte a totes les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària, per donar suport a les actuacions de gestió del risc.