• Imprimeix

Albert Bosch

Albert Bosch és, des de 1997, catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona, on és professor des de 1979. Dirigeix el grup consolidat sobre virus entèrics de la Generalitat de Catalunya, primer grup d’una universitat pública espanyola que ha rebut la certificació oficial de compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL) en els seus estudis de seguretat vírica.

El professor Bosch ha dut a terme recerca en institucions estrangeres, com ara l’Escola de Medicina Albert Einstein de Nova York, les universitats de Carolina del Nord i Arizona dels Estats Units, la Universitat de Pretòria de Sud-àfrica, l’Institut de Salut Infantil de Londres i l’Institut de Recerca Mèdica de la Universitat d’Alexandria a Egipte. Ha publicat més d’un centenar d’articles en revistes internacionals de primer ordre sobre virologia ambiental i alimentària, així com sobre temes clínics i moleculars de virus entèrics. El professor Bosch ha estat membre del Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, presideix el grup d’estudi d’astrovirus del Comitè Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV), i és membre del Comitè Científic sobre Malalties Transmeses per l’Aigua i els Aliments del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC), expert invitat en la Reunió d’Experts sobre els Virus en els Aliments de la FAO/OMS, membre del Grup Científic de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), membre del Comitè de la UE per a la Normalització de Mètodes de Detecció de Virus en Aliments (CEN/TC 275/WG6/TAG4) i membre del Consell de l’Agència de Qualitat de la Universitat de Barcelona.

Pertany a nombroses societats científiques i és membre numerari de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya. És editor de publicacions científiques com el Journal of Applied Microbiology, Letters in Applied Microbiology, Food Analytical Methods iFood and Environmental Virology.

Data d'actualització:  23.08.2016