• Imprimeix

Antonio Velarde Calvo

Director del Subprograma de Benestar Animal del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Llicenciat (1995) i doctor (2000) en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000).
Màster en Ciència i Benestar de l‘Animal de Laboratori (2010).
Diplomat de facto pel Col·legi Europeu en Benestar Animal i Medicina del Comportament (ECAWBM) des de 2011.

Actualment és membre del Panell sobre Salut i Benestar Animal (AHAW) de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Activitat investigadora

Les àrees principals d'investigació se centren en l'avaluació del comportament i el benestar a la granja, el transport i el sacrifici dels animals, així com l'anàlisi de risc en benestar animal.

Ha publicat més de 45 articles en revistes amb índex d'impacte internacional i ha realitzat aportacions a congressos científics d'àmbit nacional i internacional.

Altres activitats rellevants

Secretari de la Comissió de Producció Porcina de l’Associació Europea de Producció Animal (EAAP).  

Data d'actualització:  23.08.2016