• Imprimeix

Margarita Garriga Turón

Margarita Garriga Turón és llicenciada en ciències i doctora en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fa més de vint-i-cinc anys que és investigadora a l’IRTA a Monells (Girona) i actualment és la Cap del Programa de Seguretat Alimentària de l’IRTA. És la responsable del Grup Consolidat de Recerca MICRAL, reconegut per la Generalitat de Catalunya 2005-2013. És membre del panell d’experts del GEV 07 - Agricultura i Veterinària. 2011-2013. Agencia Nacional per a l’Avaluació de les Universitats i Instituts de Recerca (ANVUR). Italia. Avaluació de la Qualitat de la Recerca, VQR 2004-2010. És membre del SAFE Consortium.

Ha participat i participa en diversos projectes de recerca nacionals i europeus així com en contractes amb empreses. És coinventora de dues patents i de tres llicències d’explotació. Des de 2003 és avaluadora de l’ANEP (Programa de Tecnologia dels Aliments) i va ser avaluadora de la Comissió Europea (sisè programa marc “Qualitat i seguretat en els aliments”). Ha coorganitzat congressos i tallers nacionals i internacionals.

Participa com a docent en màsters universitaris i altres cursos/jornades tècniques. Ha codirigit diverses tesis doctorals i ha participat en dotze tribunals de tesis.

Té experiència en microbiologia alimentària, principalment en carn i productes carnis. Les seves línies de recerca estan relacionades amb el desenvolupament de cultius iniciadors, bioprotectors i/o probiòtics, la seguretat alimentària i les noves tecnologies per al control de patògens alimentaris. Té més de 75 publicacions científiques en revistes SCI i 10 capítols de llibre

Data d'actualització:  23.08.2016