• Imprimeix

Mariano Domingo Álvarez

Llicenciat en Veterinària per la Universidad de Zaragoza, en 1979, i doctorat en Medicina Veterinària per la Justus Liebig Universität, Giessen (Alemanya), en 1982, i per la Universidad de Zaragoza en 1984. Diplomat de facto per el European College of Veterinary Pathologists (ECVP) en 1995.

Lloc de treball: Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona), com a Titular interí (des de Setembre de 1984), posteriorment titular d’Universitat (agost 1986), i com a Catedràtic d’Universitat (agost de 1991). Vinculat al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), essent Director del Centre des de la seva creació al desembre de 1999 fins al Juny de 2012. Actualment Catedràtic d’Universitat de l’Àrea de Coneixement Sanitat Animal, investigador adscrit al CReSA.

Activitat investigadora

Centrada en diferents línies de recerca de les malalties dels animals domèstics i salvatges, amb participació entre 1982 y 2012 en més de 130 publicacions científiques en revistes del Science Citation Index. Ha participat en més de 20 projectes de recerca competitius, dels quals en 12 com a investigador principal.
Les principals línies de recerca desenvolupades son: Patogènia de la listeriosi murina, diagnòstic de la tuberculosi bovina i caprina, patogènia de malalties víriques porcines, amb especial referencia al Síndrome d’aprimament postdeslletament (PMWS).
Director del CReSA des de la seva creació fins a Juny de 2012.

Altres activitats rellevants

 
  • Coordinador de l’Àrea de Ramaderia en l’ANEP, de març de 2003 a desembre de 2005
  • Vocal de la CNEAI de l’Àrea de Ciències de la Salut de 2002 a 2004
  • Vocal de la Subcomissió de Ciències Mèdiques i de la Salut de la Comissió de Professor Lector i Col·laborador de la AGAUR, de 2003 a 2006.
  • Vicepresident de la Comissió d’Avaluació de Medicaments Veterinaris a l’Agencia Espanyola del Medicament (1999-2004)
  • Representant Espanyol en la EMEA, Immunological Working Party (IWP) de 2003 a 2005.
  • President de AVEDILA, de 2002 a 2010.
  • Membre del panel AHAW (Animal Health and Animal Welfare) de EFSA (European Food Safety Agency), des de Juny de 2006 a Juny de 2015