• Imprimeix

Suport institucional a projectes de recerca

En el marc de les seves funcions, l’ACSA dóna suport a projectes d’investigació orientats a prevenir i resoldre problemes en l’àmbit de la seguretat alimentària.

Aquelles entitats i/o centres de recerca que treballin en l’àmbit de la seguretat alimentària i vulguin rebre suport institucional per als seus projectes el poden sol·licitar per correu electrònic a l'adreça acsa@gencat.cat, adjuntant un resum del projecte i les dades de contacte de la persona responsable de l'equip investigador.

L'ACSA avaluarà el projecte en un termini màxim de 15 dies i li donarà suport institucional, si escau. La notificació serà tramesa a la persona responsable de l'equip per correu electrònic i convencional un cop avaluada la sol·licitud.

Projectes de recerca