• Imprimeix

2010. Arsènic inorgànic de productes d'arròs en dietes infantils

Resum

Bona part dels preparats infantils són a base d’arròs, cereal que pot contenir concentracions relativament altes d’arsènic inorgànic (iAs). L’objectiu del projecte IARPID és, en primer lloc, analitzar el contingut d’arsènic total i inorgànic, així com altres elements (Cd i Pb) en aliments infantils basats en arròs recollits en diversos països europeus. Aquestes dades permetran establir l’exposició dietètica a iAs i avaluar els riscos per a la salut humana mitjançant estudis de toxicocinètica. Finalment, s’estudiaran alternatives possibles per tal de reduir la concentració d’iAs en la cadena de procés d'aquests productes.

Organismes participants: Universitat Rovira i Virgili, Universitat Miguel Hernández i onze centres de recerca europeus més.
Investigador principal: Dr. Josep Lluís Domingo Roig, Universitat Rovira i Virgili
Coordinador: Dr. Ángel Antonio Carbonell Barrachina, Universitat Miguel Hernández

Data d'actualització:  24.08.2016