• Imprimeix

2008. Desenvolupament i aplicació d'eines per a una anàlisi dels riscos microbiològic i quantitatiu en productes alimentaris mínimament processats i llestos per al seu consum

Resum

L’avaluació de riscos s’ha aplicat molt de temps per avaluar riscos associats amb l’exposició química, però només recentment s’ha aplicat formalment al patogen de l’aliment. Per tant, un format específic per a aquestes avaluacions de riscos encara està en procés de definir-se, mentre que els formats que s’utilitzen actualment varien depenent de l’abast i objectiu de l’avaluació. Aquest projecte té com a objectiu accelerar el procés de fer realitat l’avaluació quantitativa de riscos microbiològics (ARMQ) i establir una metodologia comuna d’acord amb els diferents membres de la Unió Europea. A aquest efecte, és necessari accelerar el desenvolupament i l’aplicació extensiva d’eines epidemiològiques, nous models predictius estocàstics per a microorganismes concrets, estadística, proteòmica i genòmica, ribotipificació, que poden fer possible integrar els nous avenços a l’avaluació de riscos. Això ofereix a les entitats responsables en seguretat alimentària i a la indústria d’aliments noves estratègies per a l’avaluació de riscos i contribuirà a introduir l’avaluació de riscos com l’eina imprescindible per prevenir i gestionar crisis alimentàries.

Organismes participants:

  • Departament de Conservació i Qualitat dels Aliments de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments del CSIC
  • Departament de Bromatologia i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Còrdova
  • Departament de Producció Animal i Ciència dels Aliments de la Universitat de Saragossa
  • Departament d’Higiene i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleó
  • Departament de Microbiologia i Parasitologia de la Universitat de Navarra
  • Departament d’Enginyeria d’Aliments i de l’Equipament Agrícola de la Universitat Politècnica de Cartagena
  • Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València
Data d'actualització:  24.08.2016