• Imprimeix

2012. Distribució d'Ostreopsis en el delta de l'Ebre i estudi toxicològic d'Ostreopsis i Gambierdiscus. Importància de les seves toxines i transferència a les xarxes tròfiques

Resum

L’expansió de dinoflagel·lades tòxiques tropicals i subtropicals dels gèneres Ostreopsis i Gambierdiscus cap a zones costaneres mediterrànies pot suposar un risc per a la salut pública a causa de les toxines que produeixen i que són acumulades per peixos i mol·luscs comestibles (Gambierdiscus produeix la toxina de la ciguatera i Ostreopsis, toxines que afecten el sistema respiratori). Entre altres objectius, s’estudiarà la toxicitat de les soques d’aquests microorganismes, que es troben en el litoral mediterrani, i la capacitat de transferència a la xarxa tròfica de les seves toxines, fent-ne l’estudi de poblacions salvatges i d’exposicions controlades en laboratori.

Organismes participants: Institut de Recerca i Transferència Agroalimentàries (IRTA)
Investigador principal: Jorge Diogène Fadini

Data d'actualització:  24.08.2016