• Imprimeix

2008. Enteropatògens zoonòtics en gavines: interrelació entre les aus silvestres i les explotacions avícoles. repercussió sanitària

Resum

Salmonella spp. i Campylobacter spp. són les causes principals d’infeccions zoonòtiques entèriques arreu del món. És ben conegut que la majoria de granges d’aus estan infectades per Campylobacter i/o Salmonella i que els casos de gastroenteritis en l’home es deuen principalment al consum d’aliments (aus i derivats) contaminats per aquests bacteris. Per això, la Unió Europea i els governs dels diferents estats membres han començat a elaborar recentment diverses lleis (Reial decret 1940/2004 a Espanya) encaminades a vigilar diversos agents zoonòtics, entre d’altres, els enterobacteris esmentats, per establir mesures de control necessàries a fi de disminuir o eradicar aquestes infeccions en animals destinats al consum.

A Espanya, fa pocs anys es va iniciar el programa de vigilància de Salmonella en aus de consum, però per a Campylobacter encara no està implantat. No obstant això, el programa de vigilància implantat se centra en explotacions de producció intensiva, i no inclou granges de producció a l’aire lliure. La informació sobre la prevalença i la distribució d’aquests bacteris en sistemes productius a l’aire lliure és, doncs, escassa. D’altra banda, la ràpida i àmplia propagació de resistència a antimicrobians en animals de consum és preocupant, a causa de les seves serioses implicacions per a la sanitat humana i animal. És freqüent aïllar en aus de producció intensiva soques de Salmonella i Campylobacter resistents a antimicrobians. Tanmateix, la informació sobre la resistència a antimicrobians en aus criades a l’aire lliure també és molt limitada. Per tant, és necessari determinar quina és la prevalença i la incidència de resistència a antimicrobians de Salmonella i Campylobacteren aquest tipus d’explotacions.

Les gavines són unes de les aus silvestres amb major potencial transmissor d’agents zoonòtics, a causa dels seus hàbits alimentaris. Tot i que hi ha estudis en l’àmbit europeu sobre diverses espècies de gavines portadores de Salmonella iCampylobacter, no es disposa de dades a nivell nacional sobre la prevalença i la resistència a antimicrobians en aquestes aus.

La capacitat de transmissió i dispersió d’enteropatògens per aus silvestres és particularment perillosa en àrees d’alta densitat d’explotacions a l’aire lliure (per exemple, granges d’autoconsum), properes a parcs naturals, amb una gran densitat d’avifauna. Aquest és el cas del delta de l’Ebre i de la comarca de l’Empordà a Catalunya. Per això, en aquest treball es proposa estudiar la prevalença de Salmonella i Campylobacter en explotacions a l’aire lliure, així com en colònies de gavines, en les àrees esmentades. Així mateix, s’estudiarà la resistència als antimicrobians d’ús comú en clínica veterinària i humana de les soques aïllades.

Finalment, amb l’objectiu d’establir si hi ha una transmissió de Salmonella i Campylobacter (incloent-hi soques resistents) entre els dos compartiments (aus silvestres i domèstiques), es farà la genotipificació de les soques. Això permetrà també determinar la diversitat de soques circulants en tots dos ambients. El coneixement assolit a través d’aquests estudis permetrà establir la importància dels diferents reservoris de Salmonella i Campylobacter en la incidència de malalties entèriques. Així mateix, un millor coneixement dels orígens i prevalença d’aquests agents zoonòtics, així com de la incidència de resistència a antimicrobians permetrà dissenyar mesures de control més eficients.

Investigadors: Dra. Marta Cerdà (investigadora principal), Dr. X. Abad, Dra. Núria Busquets, Sergi López.
Organismes participants: CReSA

Data d'actualització:  24.08.2016