• Imprimeix

2014. Estudi epidemiològic de Campylobacter i E. coli resistents a antibiòtics en l'escorxador, amb l'objectiu de reduir-ne el risc d'entrada en la cadena alimentària

Resum

L’emergència de bacteris resistents a antimicrobians d’importància crítica per a la salut humana compromet el tractament d’infeccions severes en l’home. L’ estudi se centrarà en dos micoorganismes zoonòtics d’importància per a la salut pública , Campylobacter i E. coli, així com en  els punts crítics dels escorxadors de pollastres sobre els quals es poden aplicar mesures efectives per controlar-ne i reduir-ne  el risc d’entrada en la cadena alimentària.

Entitats participants: Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA). Campus de Bellaterra (Barcelona)

Investigadors principals: Marta Cerdà i Lourdes Migura (CRESA)
Data d'actualització:  24.08.2016