• Imprimeix

2011. Avaluació de factors de risc relacionats amb el consum d'antimicrobians associats a l'aparició de resistència a cefalosporines en animals destinats al consum

Resum

L’ estudi es proposa investigar la presència de S. entèrica i E. coli productores de cefalosporinasas en granges d'engreix de porcs i avaluar la possible associació entre consum d'antimicrobians, (inclosos b-lactàmics, cefalosporines i altres compostos estructuralment no relacionats) i la presència de soques resistents. Per avaluar si els animals són una font de reserva de gens de resistència a cefalosporines que es poden transferir a la comunitat a través de la cadena alimentària, es durà a terme la caracterització molecular dels clons resistents i dels gens de resistència.

Organismes participants: CRESA Centre de Recerca en Sanitat Animal. Campus de Bellaterra. Barcelona
Investigador principal: Lourdes Garcia Migura

Data d'actualització:  24.08.2016