• Imprimeix

2014. Identificació i prevenció del risc químic en agricultura de regadiu. Impacte holístic de la qualitat ambiental en la incorporació de contaminants en cultius a escala

Resum

La producció d’aliments en zones periurbanes presenta avantatges ambientals com és la minimització de la petjada de carboni associada al transport d’aliments, la possibilitat d’usar aigua regenerades i l’abastament de productes frescos d’excel·lent qualitat en grans ciutats. No obstant això, aquesta agricultura de proximitat pot sofrir una pressió ambiental important, ja que s’hi desenvolupa al voltant de grans infraestructures viàries, industrials i urbanes.

El projecte investiga l’impacte de la contaminació química atmosfèrica, pluvial, del sol i de l’aigua de rec en cultius seleccionats (enciam, tomàquet, col, carbassó), situats en el delta del Llobregat, mitjançant l’anàlisi de microcontaminants persistents (PAHs, PCBs,DDTs, PFOs, PBDEs, carbamapezina, PFCA, BPA), herbicides triazínics i fenoxiàcids, insecticides piretroides, antibiòtics i metalls pesants (Hg, Cd, Zn, Pb, Pt) i metal•loides (As, Se).

L’estudi inclou una avaluació del risc associat al consum dels aliments en una dieta estàndard i el disseny d’estratègies per reduir la incorporació de contaminants químics en cultius de zones impactades.

Entitat participant: Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
Investigador principal: José María Bayona Térmens

Data d'actualització:  24.08.2016