• Imprimeix

2013. Impacte de les parasitosis en el lluç europeu: anàlisis poblacional sobre el potencial productiu i riscos biològics alimentaris associats

Resum

El lluç és una de les espècies pesqueres de gran interès comercial i de gran consum en la població. Avaluar els riscos alimentaris associats a la presència de paràsits i portar a terme una anàlisis relacionada amb la qualitat alimentària del recurs, que meni a l’elaboració d’una llista de recomanacions tècniques sobre bones pràctiques i la seva divulgació entre els sectors implicats.

Organismes participants: Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC i la Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR)

Investigador principal: Dra. Marta Muñoz Frigola. Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.

Data d'actualització:  24.08.2016