• Imprimeix

2014. Microsistemes per a la detecció ràpida, fiable i rendible de microalgues tòxiques in situ i a temps reals (seasening)

Resum

L’objectiu general del projecte és desenvolupar dispositius  per a la detecció molecular, la identificació qualitativa i la quantificació de diferents espècies de microalgues tòxiques (gèneres Karlodinium, Ostreopsis, Gambierdiscus). Aquestes  microalgues produeixen toxines tòxiques que afecten als peixos, crustacis i mol·luscs, però també indirectament a les persones que els consumeixin.  
Els dispositius han de facilitar una gestió òptima de la pesca, l’aqüicultura i la protecció de la salut, a més d’ aprofundir en el coneixement de l’ecosistema marí. També han de ser fiables, de fàcil maneig i capaços de fer múltiples anàlisis de manera ràpida i econòmica.

Entitats participants: Universitat Rovira i Virgili (URV) i Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)
Investigadors principals: Ioanis Katakis ( URV) i Margarita Fernández Tejedor (IRTA)
Data d'actualització:  24.08.2016